โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้มีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูลและหลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง โดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม .เมือง .เชียงราย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,