กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ USAID เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายณอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID สำนักงานภาคเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและหารือการทำงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Together ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ Together เป็นโครงการที่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสุขสงบและสมานฉันท์ มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการพัฒนากลไกของภาครัฐให้เป็นช่องทางรับฟังปัญหา นำไปสู่การตอบสนองต่อความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,