การท่าอากาศยานเชียงใหม่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ “พาน้ำพริกกลับบ้าน”

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน สำหรับบรรจุอาหารเหลว อาทิ น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล น้ำจิ้ม ที่สามารถนำขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยานได้ ตามโครงการ “พาน้ำพริกกลับบ้าน” โดยได้ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามจากบรรดาร้านค้าที่จำหน่ายของฝากในตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายของฝากที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการนำอาหารที่มีส่วนผสมของของเหลวขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการบินของไทย ได้ออกประกาศ “หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 กำหนดคำนิยามของ “ของเหลว เจล สเปรย์” หมายรวมถึงของเหลวในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารอย่างอื่นที่อยู่ในซอส หรือที่มีส่วนประกอบเป็นของเหลวในปริมาณมาก ส่งผลให้การนำอาหารที่เป็นของเหลวดังกล่าว ติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบินสากล คือ ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานปริมาตรที่รองรับของเหลวได้ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ปิดผนึกสนิทไม่สามารถเปิดออกได้ มีฉลากข้อความระบุแหล่งที่มา และระบุปริมาตรของเหลวที่อยู่ภายในอย่างชัดเจน ของเหลวทั้งหมดรวมกันสูงสุดไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หรือมีปริมาตรมากกว่าที่กำหนดสามารถนำไปกับอากาศยานได้ด้วยการโหลดใต้ท้องเครื่อง ทั้งนี้ที่ผ่านมายังมีผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ผลิตและจำหน่ายของฝากที่เป็นอาหารเหลว จำนวนมากไม่ทราบข้อกำหนดดังกล่าว หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องทิ้งอาหารที่เป็นของเหลว โดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่ม ณ บริเวณจุดตรวจก่อนขึ้นเครื่องเฉลี่ยวันละ 100-200 ชิ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , ,