คณะอนุกรรมการฯ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องครูผู้ส่งรายชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่

นายเสริมศักดิ์ พิมพันธ์ดี ประธานคณะอนุกรรมการประเมิน ตรวจสอบข้อมูล และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ของนางสาวอภิวันท์ จักรคำ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคสารภี ซึ่งได้ส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ส่งรายชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส่ โดยทางคณะอนุกรรมการประเมิน ตรวจสอบข้อมูล และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ จะได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ส่งรายชื่อฯ ครบทั้ง 5 คน และจะได้จัดส่งรายชื่อครูที่ผ่านเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางได้พิจารณาในการเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,