คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support

.พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) รุ่นที่ 134 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , ,