ครอบครัวเอี่ยมสอาด บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ครอบครัวเอี่ยมสอาด และเครือญาติ บริจาคเงินจำนวน 1,002,099 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยสังเกตอาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , ,