ผศ.นพ.รักษ์ และ รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.รักษ์ และ รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 126,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และรศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สตรี, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,