มช. จัดกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หัวข้อ “Sustainable Excellence” โดยมี .นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การนำแนวทาง TQA มาใช้ในคณะแพทยศาสตร์ มช. กิจกรรมในงาน จัดให้มีการบรรยายเรื่องการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปไช้ในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2562 และ .นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้บริหารบริษัท แอลทีซีไอ จำกัด และ พิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี และบุคคลดีเด่นแห่งปี, รางวัลภาควิชาที่มีกระบวนการและผลการดำเนินการที่ดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับฟัง ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,