มช. จัดประชุมวิชาการ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13”  13th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (THAI CLEFT 2020) ในหัวข้อ ” Digitally Integrated Health System ”  โดยมี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ นายกสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ และผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ห้องประชุมอาคารสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขและผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ และนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ .ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), .กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมารัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,