รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นศูนย์ฯที่มีบุคลากร พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเด็กพิการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างงายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน ทั้งนี้จากจำนวนเด็กพิการที่มาลงทะเบียนกับศูนย์ฯทั้งสิ้น 289 คน แต่มีเด็กพิการจำนวนเพียง 30-35 คนเท่านั้นที่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ เองได้ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง และปัญหาอื่น ๆ และยังพบว่ามีเด็กที่พิการอย่างหนักจนไม่สามารถเดินทางได้ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำบัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง แต่ มีข้อจำกัดต่างๆในการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบขนส่งเด็กๆ มายังศูนย์ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นงบประมาณมูลค่า 1,687,100 บาท เพื่อจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กที่ไม่สามารถไปเรียนที่ศูนย์ฯ สามารถเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ฯได้ ขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,