ศ.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ บริจาคเงินสมทบกองทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกองทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล และ รศ.พญ.ประไพ เดชคํารณ  อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงแรม แอ่วนิมมาน .เมือง .เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,