เชียงใหม่ จัดประชุมหารือบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว ห้องประชุมสันเขื่อน แม่จอกหลวง โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนในการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย นายอาทร พิมชนก พัฒนาการจังหวัด, นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัด, นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัด, นายนวพล คันธวนิช ประธานกองทุน, นายธนิต ชุมแสง รองประธานกองทุน we love chiangmai และ นายมนตรี  หาญใจ นายกสมาคมกีฬาฯ โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน 

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว และการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การสนับสนุนงานพืชสวนโลก We love chiangmai ปี 2564 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมอบหมายให้ ท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการประสาน เพื่อนำเสนอต่อ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,