เริ่มแล้ว เทศกาล Chiang Mai Go Green  Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยน Spin To Change รณรงค์การใช้จักรยาน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเมือง ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเทศกาล “Chiang Mai Go Green  Festival” และร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยน Spin To Change ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวเมืองในการลดมลพิษทางอากาศ และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานในเขตเมืองมากขึ้น ส่งเสริมเดินทางคาร์บอนต่ำ และกระตุ้นให้คนในเมืองลงมือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเตือนชาวเชียงใหม่ทั้งในเมืองและนอกเมืองทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันในการลดปัญหาฝุ่นควันในปี  2564 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ชุมชนในเขตเวียงเก่าเชียงใหม่จำนวน 13 ชุมชน We Love Chiang Mai หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้ค้ายานยนต์จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัคร Go With Good will นักดนตรีและศิลปินสาขาต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ เข้าร่วมการปั่นจักรยานในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเทศกาล “Chiang Mai Go Green Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนในเวียงเก่าและพันธมิตรร่วมกันรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนของชาวเชียงใหม่ที่ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ ให้ลองหันมาใช้จักรยานแทน เพื่อช่วยกันลดมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาเรื้อรัง และใหญ่มากของจังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเชื้อเชิญให้ทุกคนหันมาสัญจรแบบพึ่งแรงน่องขาของตนเองในพื้นที่เขตเวียงเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูอากาศดี ทุกๆวันอาทิตย์เช้า ระหว่างวันที่ 8 .. 63 ถึง 31 .. 64 รวมทั้งหมด 13 ครั้ง ในระหว่างเทศกาลจึงแนะนำให้ผู้เดินทางด้วยรถยนต์ในเขตเวียงเก่าใช้ความเร็วที่ 30 กม./ชม. สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้จักรยานและเป็นน้ำใจจากผู้ใช้ยานยนต์ต่อผู้ใชัจักรยานที่ช่วยลดมลพิษอากาศให้เมือง

ซึ่งการปั่นจักรยานในเทศกาลนี้จะเป็นการปั่นตามอัธยาศัยในพื้นที่เขตเวียงเก่า ในแต่ละอาทิตย์จะมีชุมชนที่จัดเตรียมพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวบนอานด้วยกาดมั่วคัวฮอม ของดีเปิงดีอวด และเวทีการแสดง นอกจากนั้นแล้ว ที่ลานสามกษัตริย์ยังมีเต๊นท์กองอำนวยการเป็นจุดติดต่อขอใช้บริการทัวร์ไกด์ (ฟรี) ปั่นล่องกอง ปั่นเก็บผักจากสวนผักในเวียง ปั่นชมวัด ปั่นเล่นเกมส์ล่ารางวัล รับแจกคูปองสมนาคุณเป็นรางวัลให้กับผู้คนที่เข้ามาให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนี้อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,