จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564” การออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมนำสิ่งของมามอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมร้านมัจฉากาชาดและการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 อาทิ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และของเบ็ดเตล็ดทั่วไป เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของกาชาดตลอดทั้งปี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – วันที่ 10 มกราคม 2563 รวมจำนวน 12 วัน บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การบริการประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานที่สำคัญ ได้แก่ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาประหยัด ตลอดจนการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และของดี 25 อำเภอ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากในทุกๆ ปี โดยรายได้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บรรเทาสาธารณภัยการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตลอดจนผู้สูงอายุ และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,