สถาปนา 51 ปี SPU! อธิการบดี ม.ศรีปทุม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย

วันนี้ (12 ม.ค.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 51ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อาทิ สักการะพระพุทธมหาปัญญามุนีอภิปูชนีย์ศรีปทุม สักการะองค์พระวิษณุกรรม องค์เทพพระพิฆเนศ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสักการะรูปปั้น ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมสืบไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

51 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยปณิธาน “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของทุกๆคนในสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: