เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์ และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการ รวมทั้งให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงสำรวจพื้นที่ซึ่งจะได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ บริเวณป่าแม่ริม ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้นในการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจะได้มีการออกแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ และคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ด้าน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีงบประมาณ .. 2565 นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: ,