แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดเปิดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” (kick off) ประจำปี 64 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พลโท อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VTC) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 .แม่ริม จว.เชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง  เราในฐานะส่วนราชการที่ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ  เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน  ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในระดับศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัด จะทราบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่แล้ว ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนส่วนราชการเข้าปฏิบัติต่อพื้นที่ถูกเผาป่าโดยเร็ว  ทั้งนี้หากเกินกำลัง กองทัพภาคที่ 3  พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ  กำลังพล เข้าไปสนับสนุนในทุกพื้นที่

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เปิดกิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 2564  ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก

ทั้งนี้จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  เปรียบเทียบจำนวนวันที่ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ในห้วงวันที่ 1 .. – 19 .. ของปี 63 – 64 โดยในปี 63 มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 25 วัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 97 ไมโครกรัม และปี 64 มีค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 15 วัน และค่าสูงสุดอยู่ที่ 92 ไมโครกรัม ค่าอากาศเกินค่ามาตรฐาน ลดลงขึ้นมี จำนวน 10 วัน สำหรับค่าจุดความร้อนเปรียบเทียบ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ในห้วงวันที่ 1 – 19 .. 64

ในปีงบประมาณ 63 – 64  ในห้วงวันที่ 1 – 19 .. 64  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  เกิดจุดความร้อน จำนวน 3,981 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกัน ในปี 63 ซึ่งเกิดจุดความร้อนจำนวน 8,804 จุด ในปี 64 เกิดจุดความร้อนลดลง จำนวน 4,823 จุด นอกจากนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในปี 2564  เนื่องจากเกิดจุดความร้อนสะสมในปริมาณสูงและเกิดจุดไหม้ซ้ำซากอย่างต่อเนื่อง  จำนวน 6 ดอย เพื่อแบ่งมอบให้หน่วยต่าง รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม แบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้า 2 จุด จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 500 ชุด แจกจ่ายผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , ,