วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุฯ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีหลอมและถวายทองคำหุ้มปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมได้รับเมตตาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในครั้งนี้  เป็นการเปิดรับบริจาคเงินและทองคำจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทำบุญเป็นครั้งที่ 2  แล้ว  โดยได้ทองคำน้ำหนักรวมเกือบ 4  กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท   ซึ่งทองคำที่ได้ทั้งหมดจะนำไปหลอมให้ก้อนทองคำ  และจะนำไปรวมกับการจัดพิธีหลอมในครั้งที่ 1  ซึ่งได้ทองคำรวมทั้งสองครั้งกว่า 10 กิโลกรัม  ก่อนจะทำการรีดเป็นแผ่นทองคำ เพื่อนำไปทำเป็นปลีหุ้มยอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอีก โดยจะได้มีกำหนดประกอบพิธีสมโภชและหุ้มปลียอดพระธาตุในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,