คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support (ACLS Renewal Provider course)

.พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support (ACLS Renewal Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: ,