อนม.แม่โจ้จัด “จิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้”  ช่วยดูแลชุมชน ใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้  ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชุมชน ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้   โอกาสนี้ได้มอบที่ทิ้งขยะตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 ชุด ให้กับชุมชน   อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ชุมชนบ้านโปง หมู่ 6 .ป่าไผ่ .สันทราย .เชียงใหม่

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้นอกจากเป็นอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลร่วมกันกับแหล่งชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านโปง เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แม่โจ้ รวมถึง บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม จำนวน 400 คน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาห้วยโจ้อย่างยั่งยืน ระหว่างนักศึกษากับชุมชน  โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชุมชนบ้านโปง  เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,