เชียงใหม่ รายงานผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมสั่งงดบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากทั้ง 25 อำเภอ ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รายงานผลการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 3,041 จุด เมื่อเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงไปร้อยละ 39.08 โดยพื้นที่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พบว่าอยู่ระหว่าง 17-98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง เริ่มมีผลต่อสุขภาพ  ด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถเก็บใบไม้แห้งจากพื้นที่ป่า นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง และจัดเก็บเพื่อทำปุ๋ยแล้วกว่า 5,000 ตัน โดยในเขตพื้นที่อำเภอโซนใต้ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปเรียบร้อยแล้ว และในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตอำเภอโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีการสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมากจนอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น มีสาเหตุจากทิศทางลมที่พัดจากทางทิศตะวันตก พัดพาเอาหมอกควันข้ามแดนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแอ่งกระทะและสภาพอากาศที่ยกตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กออกไปนอกพื้นที่ได้ จึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองสะสมเป็นจำนวนมาก โดยจากการพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าในระยะต่อไปจะมีแนวโน้มการระบายอากาศที่ดีขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแจ้งเตือนและดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาก ทั้งนี้ทางศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งทุกพื้นที่งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วงเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , ,