คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะคณะผู้จัดทำผลงานเพลง “ศรัทธา” ม.พายัพ

.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี และ ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแสดงความขอบคุณ .อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ, .ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์, .ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการ สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร รวมถึงผู้ผลิตผลงานเพลงและนักร้อง ประกอบด้วย คุณโอปอล์ ตันตยานุสรณ์, คุณโปษ์ เมศิยาดล, คุณวรวัฒน์ มณีขัติย์, คุณดิษฐวัฒน์ ฉายแก้วรุจิกรณ์, คุณพชร พุทธาภิสิทธิกุล, คุณกัญชรัตน์ อิสระเสนีย์, คุณภทรพร ไชยอินทร์ ในโอกาสที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำผลงานเพลงศรัทธาระหว่างชมรมขับร้องประสานเสียง MedCMU Chorus กับคณะดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับประกอบในสื่อวีดีทัศน์การปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.)” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว .เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,