จังหวัดเชียงใหม่ จัดรถรับ-ส่ง ประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนวันนี้ (28 มิ.ย. 64) ตามจุดฉีดสำคัญ 3 จุด ฟรี

เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดบริการรถรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ ตามจุดฉีดสำคัญ 3 จุด โดยไม่คิดค่าบริการ

เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดบริการรถรับส่ง ทั้ง Shuttle Bus และรถสี่ล้อแดง เพื่อให้บริการประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ ตามจุดฉีดสำคัญ 3 จุด คือ จุดฉีดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จุดฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และจุดฉีดห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 . โดยไม่คิดค่าบริการ

สำหรับเส้นทางการเดินรถ แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือเส้นทางการเดินรถในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มต้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก ไปยังอาเขต 2 สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และกลับมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก

เส้นทางที่ 2 คือเส้นทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก  ไปยังอาเขต 2 สถานีรถไฟ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และกลับมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก

ซึ่งการให้บริการในวันนี้ จะเป็นแนวทางในการบริการแก่ประชาชนในวันที่มีประชาชนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมากต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , , , ,