พิธีมอบทุนเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจำนวน 5 ท่าน เข้ารับมอบทุนฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบทุนการศึกษา คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนและแสดงความยินดี เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , ,