สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “Chiang Mai Golf Festival 2021” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟภาคเหนือ

โครงการเชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล 2021 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟเพื่อสุขภา แบบ New Normal Golf ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด และธนาคารออมสิน ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันมาหลายปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และช่วยกระตุ้นให้นักกอล์ฟ และผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้หมุนเวียน ภายในจังหวัดและผู้ประกอบการอื่นๆในพื้นที่อีกด้วย

โดยสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือทั้ง 9 สนาม (ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กันทรี คลับ, กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ, กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ, เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชรัล รีสอร์ท, กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา, นอร์ธฮิลล์ กอล์ฟ คลับ, เชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท และลานนาไนท์ กอล์ฟ ซุปเปอร์ คลับ) จัดงานแถลงข่าว โครงการเชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล 2021” (Chiang Mai Golf Festival 2021) ได้จัดขึ้น สนามกัสซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน คุณสุรัชฐพจน์ แก้วหิรัญ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตเชียงใหม่ 3 ธนาคารออมสิน และนายเฉลิมพล ชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ท ภาคเหนือ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

คุณเฉลิมพลชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ กล่าวว่า โครงการ “Chiang Mai Golf Festival 2021” ปีนี้จะจัดโดยคํานึงถึงมาตรการความปลอดภัย โดยทุกสนามที่จัดการแข่งขันรายการนี้ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเชื่อว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในภาคเหนือ โดยเน้นทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ความปลอดภัยควบคู้กันไป

โดยในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ มีสนามกอล์ฟชั้นนําของเชียงใหม่ และลําพูน เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 8 สนาม ได้แก่

  1. ลานนาไนท์ กอล์ฟ ซุปเปอร์ คลับ จัดแข่งขันวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
  2. กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ จัดแข่งขันวันที่ 14 สิงหาคม 2564
  3. เชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จัดแข่งขันวันที่ 28 สิงหาคม 2564
  4. กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จัดแข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2564
  5. แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดแข่งขันวันที่ 25 กันยายน 2564
  6. กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ จัดแข่งขันวันที่ 9 ตุลาคม 2564
  7. นอร์ธฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จัดแข่งขันวันที่ 23 ตุลาคม 2564
  8. ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กันทรี คลับ จัดแข่งขันวันที่ 30 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-921-815, 083-580-0146

การคิดคะแนนการแข่งขัน : ใช้ระบบ 36 System

ถ้วยรางวัลการแข่งขัน : สนามละ 5 ใบ

ถ้วยรางวัล สําหรับผู้ชนะ Flight : Over all Low Gross, A, B, C และ Lady

ประกาศนียบัตรสําหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ไฟล์ท A, B, C และ Lady

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, ท่องเที่ยว, สังคม
คำค้น: , , , ,