สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ซึ่งถือว่ารุ่นนี้ เป็นรุ่นเก็บตกจากการที่มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้เปิดเผยในขณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ สู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการใช้แรงงานที่มาตรฐานฝีมือแรงงานทำงานในสถานประกอบกิจการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจึงได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 60 คน ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 63 คน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพของคน จะทำให้แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้น นับเป็นความสำเร็จของอุตสาหกรรมที่สามารถเสริมความแข็งแกร่ง และมีบทบาทในการกำหนดการพัฒนามาตรฐานไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปได้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: