DEK SITI SPU เจ๋ง! คว้ารางวัลประกวด คลิปวีดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ

วันที่ 21 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลชมเชย จากผลงาน เรื่อง “อยากให้บ้านเมืองสุจริต ต้องปลูกฝังลงไปในจิต” โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดยเข้ารับรางวัลในพิธีฯ ผ่านรูปแบบออนไลน์ จาก นายชวน หลีกภัย ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีฯมอบรางวัลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวดฯ ดังกล่าว ที่รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ภายในงาน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า สภาฯ ไม่ควรนิ่งดูดาย ปล่อยให้เกิดการทุจริตหากปล่อยไม่สนใจ ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรม เท่ากับว่าไม่สำนึกความรับผิดชอบต่ออนาคตของบ้านเมือง นอกจากนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือภาคปฏิบัติในบ้านเมืองทุกคนรู้ระเบียบ รู้กฎหมายแต่ยังมีคนทำผิด เพราะไม่ปฏิบัติ แม้จะรู้หลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล แต่ไม่ปฏิบัติ ทั้งที่ภาคปฏิบัติคือหัวใจสำเร็จ
โดย “สภาฯ พยายามทำแนวทางสุจริตให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ และให้ทุกสถาบันการศึกษาร่วมปลูกฝังเยาวชนให้เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิเสธการทุจริต เชื่อว่าจะส่งผลต่อการเมือง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงที่จะส่งผลร้ายต่อประเทศ” นายชวน กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: