เทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดมาตรการควบคุมการค้าขายและทำงานในตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน และ ผู้ต้องการซื้อสินค้าในตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่

ด้วยตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ และพื้นที่โดยรอบ จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม นี้

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดซ้ำของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอให้ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ผู้ที่ทำงานในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ และ ประชาชนที่ต้องการจะซื้อของในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ลงทะเบียนก่อนซื้อ-ขายสินค้า และทำงานในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และ ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ เปิดรับลงทะเบียนที่ สำนักงานแขวงนครพิงค์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
2.  เอกสารยืนยันการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม และ เอกสาร ยืนยันการได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือ RT-PCR (ภายใน 72 ชั่วโมง)
หรือ
เอกสาร หรือ ใบรับรองแพทย์ว่าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาไม่เกิน 3 เดือน
อย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 อย่างนี้

สำหรับประชาชนที่ต้องการจะซื้อของในตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ เปิดรับลงทะเบียนที่สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ ถนนเจริญเมือง ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
2.  เอกสารยืนยันการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ครบตามเกณฑ์
หรือ
 เอกสารยืนยันการได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือ RT-PCR (ภายใน 72 ชั่วโมง)
หรือ
 เอกสาร หรือ ใบรับรองแพทย์ว่าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาไม่เกิน 3 เดือน
อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างนี้

(สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนให้กับลูกจ้าง หรือ พนักงาน โปรดเตรียมเอกสารของลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในสถานประกอบการของท่านมาแสดงให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย)

โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรแสดงตัว และจะสามารถซื้อขายสินค้า และทำงานในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบได้

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 21 ตุลาคม ณ บริเวณด้านหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตลาดเมืองใหม่ และ หน่วยกู้ภัยทางน้ำ ถ.วังสิงห์คำ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: ,