โครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

โครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ประจำปี 2564 . ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 รูป ณ โรงพยาบาลลานนา 3 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 … นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ให้การต้อนรับ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต พร้อมทั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลลานนา เพื่อสังคม CSR ประจำปี 2564 ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ โดยมีนักบวช พระสงฆ์ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 250 รูป โดยเข้ารับบริการ ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา 3 . นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณท่าน ได้ให้ความเมตตาในการมาให้กำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับการถวายวัคซีน ซิโนฟาร์ม ตามโครงการโรงพยาบาลลานนา เพื่อสังคม CSR ประจำปี ๒๕๖๔ ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ . ตามที่โรงพยาบาลลานนา ได้รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนทางระบบของโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซินเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ทางโรงพยาบาล ได้พิจารณาเห็นว่า พระภิกษุ สามเณร ของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนมากพอสมควร จึงมีความประสงค์จะถวายวัคซีนแด่พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดสำรวจความต้องการขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มวัดในจังหวัดเชียงใหม่ นักบวช พระสงฆ์ สามเณร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มาก่อน ซี่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจิตอาสาปันสุข ในการสำรวจพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการรับวัคซีน ณ วันนี้ มียอดผู้ลงทะเบียน ในระบบ จำนวน 1,500 รูป ซึ่งวันนี้ มีพระภิกษุ สามเณร เข้ารับการถวายวัคซีน จำนวน 250 รูป ที่เหลือจากนี้ทางโรงพยาบาลจะได้ประสานงานกับพระที่ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ และถวายวัคซีนวันละ 100 รูป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ . กระผม ในนามของโรงพยาบาลลานนา ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระทุกรูปเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความเมตตา ให้เกียรติ แก่โรงพยาบาลลานนา โดยมาร่วมพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลลานนา เพื่อสังคม CSR ประจำปี ๒๕๖๔ ถวายวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้” . ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา 3 ถือเป็นหน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลเอกชน ที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแบบคิดค่าบริการ แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก อยู่ในขณะนี้ มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่จะได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้ . โรงพยาบาลลานนา หวังว่าการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มวัด สำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพระสงฆ์ นักบวช เหล่านี้ จะเป็นการช่วยเหลือ สำหรับกลุ่มพระสงฆ์ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดความรุนแรง สำหรับพระสงฆ์นั้น ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นี้ เพราะพระสงฆ์ความสำคัญในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป เนื่องจากพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาต ทำกิจของสงฆ์ทั้งในวัด ประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต รวมทั้งรับกิจนิมนต์นอกวัดเสมอมา ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ . 📌 📌 📌 ไม่พลาดทุกข่าวสารน่ารู้ จาก #โรงพยาบาลลานนา ติดตาม ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40lannahospital เพิ่มเพื่อน www.facebook.com/lannahospital.cm กดไลค์เพจ www.facebook.com/lannahospital อย่าลืมกดเลือก ⭐️ #เห็นโพสต์ก่อน หรือ #SeeFirst กันด้วย 😊 😊 😊

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,