DEK บัญชี SPU เรียนรู้สู่การเป็น “นักภาษียุคดิจิทัล”

เมื่อโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้คนอย่างเห็นได้ชัดที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งนำพาโลกของเราเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” และพลิกโฉมหลายสิ่งในธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง อาชีพนักบัญชีก็เช่นกันต้องปรับเปลี่ยนเป็นนักบัญชีดิจิทัล
ด้วยเหตุนี้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดการถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ หัวข้อ “นักภาษียุคดิจิทัล”โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรคุณภาพ คุณวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพนักบัญชีดิจิทัล และได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: