เริ่มแล้ว “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีใหม่ เปิดครั้งแรกด้วย Music From The Wood กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเสียงเพลง

จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ มีกำหนดจัดงานทั้งหมด 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 64 ถึง กุมภาพันธ์ 65  โดยครั้งแรกพบกับ การแสดงดนตรีและวิถีธรรมชาติ (Nature:MUSIC FROM THE WOODS) นำเสนอดนตรี ที่มีเรื่องราว แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ป่าเขา นำเสนอการท่องเที่ยวสีเขียว ธรรมชาติ ในวันที่ 25 ธันวาคม 64 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต บริเวณลานกิจกรรม ลานน้ำพุ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม 65 ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมการแสดงดนตรีและวิถีชุมชน (COMMUNITY: MUZIC OF LANNA STYLISH) นำเสนอดนตรีร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาชีพ วิถีคนเชียงใหม่ล้านนา
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กิจกรรมการแสดงดนตรีและวิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (CREATIVE: MUSIC OF ARTS & CULTURE) นำเสนอดนตรีร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 65 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ กิจกรรมเทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , , ,