รศ.ทพ.ทะนง และ ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

.ทพ.ทะนง และ ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ