วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ทักษะเยี่ยม! คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU Flair Bartender 2022 GEN R

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการแข่งขัน SPU Flair Bartender 2022 GEN R กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทักษะ เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถในการเป็น บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ ให้กับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ได้แสดงศักยภาพของคน GEN R ที่จัดโดย สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่า นายพิพัฒน์ สินเพ็ง จากวิทยาลัยพาณิชยภารเชตุพน โชว์ทักษะบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมรับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท และนายธนกฤต แซ่เตีย จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท และนายวรพล จงเสริมกลาง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท สำหรับรางวัลพิเศษ Best Cocktail ได้แก่ นายวรพล จงเสริมกลาง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ New GEN Flair Bartender ได้แก่ นางสาวณัฐกมล ไชยพูล จากวิทยาลัยราชบุรี, นายสุรัช เรืองศรี จากวิทยาลัยพาณิชยาการบางนา, นายสิรวิชญ์ เขศิริ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
โดย “อ.อาร์ม” วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ อาจารย์สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน SPU Flair Bartender 2022 GEN R ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการแสดงออกซึ่งความรู้และทักษะความสามารถในด้านการเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (การผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา) และเพื่อเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทักษะ เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพความสามัคคีและให้การช่วยเหลือที่ดีต่อกันของนักศึกษา เกี่ยวกับงานบริการในธุรกิจโรงแรม พร้อมยกระดับในด้านอาหารและเครื่องดื่มไปสู่ระดับสากลต่อไปในอนาคต

และท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณธาดา แสงกำพลี ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ UFC ที่ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบาร์เทนเดอร์ระดับอาชีวศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนเดินตามฝันของตนเองต่อไป แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีหน้าครับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: