SITI SPU มีข่าวดี!! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า รับเพียง 10 รร.เท่านั้น กับกิจกรรม workshop เพื่อค้นหาตัวตน Self Discovery For Brighter Future

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และระดับอาชีวศึกษาศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
เข้าร่วมกิจกรรม SITI Innovation Workshop : Self Discovery For Brighter Future เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบหาจุดเด่นของตนเองและวางแผนอนาคตในการเลือกเรียนให้ตรงกับความถนัดและสนใจ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนที่ลิงค์ http://surl.li/bhucu
ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
หรือแจ้งข้อมูลกลับ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์ประสานโครงการ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-425-4242
หรืออีเมล์ kriangkrai.sa@spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: