“ผนึกกำลัง ส่งเสริมการศึกษาไทย” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำโดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน

การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงาน รวมไปถึงการอัปเดตความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการของไทยในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

Dusit Thani College, led by Dr. Praweena Kasai (the 2nd from the right), Vice Rector for Student Affairs, together with the College’s management team has given a warm welcome to the Director and teachers from Assumption College Samutprakarn, led by Brother Dr. Pisutr Vapiso (the 3rd from the left), Director of Assumption College Samutprakarn, on the occasion of signing an “academic Memorandum of Understanding (MOU)” between both institutes at Dusit Thani College.

The objective of signing this MOU is to create collaborations in managing classes for high school students at Assumption College Samutprakarn, which promotes and supports the school to develop curricula in line with DTC’s Culinary Arts and Kitchen Management, Hotel Management, and Tourism Service Innovation program.

This is also to encourage studying activities and school expeditions in order to create more opportunities for students operationally and academically, with the benefits to DTC’s lecturers in sharing knowledge from each program and to the school’s teachers in participating in extended knowledge training.
On this occasion, the Director and teachers from Assumption College Samutprakarn paid a visit to the college and explored the advancement and readiness of the college’s appliances, equipment, practical rooms, and facilities. This is to create trust in the college which is a leading private educational institute in Thailand for hospitality businesses.

For more information, please contact Public Relations Office on +66 (0) 2361 7811-3 or e-mail pr.pr@dtc.ac.th or visit www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,