ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นควัน นำร่องจังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ... อ่านต่อ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำปิง

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ... อ่านต่อ

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมบูรณาการข้อมูลจัดทำ (ร่าง)... อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ค้นพบพืชชนิดใหม่ ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดรสัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์... อ่านต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช... อ่านต่อ
1 2 3 11

ข่าวประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมย้อนหลัง