ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่แม่แจ่ม ย้ำให้ประชาชนร่วมกันป้องกันการระบาดของโควิด-19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน... อ่านต่อ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวงาน Lanna Expo 2020

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020... อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พศ 2561-2565) ฉบับทบทวน... อ่านต่อ

บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล“HERO Award for sky doctor”

บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล“HERO Award for ky doctor”บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่... อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับทุกอำเภอต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี และ นายรัฐพล นราดิศร... อ่านต่อ

สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ลงนาม MOU ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19... อ่านต่อ
1 2 3 51

ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการเมืองย้อนหลัง