สำนักงาน ป.ย.ป. พัฒนาระบบ Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ... อ่านต่อ
1 2 3 18

ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการเมืองย้อนหลัง