งานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่... อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “What makes a good leader (Non-technical skills for executive)”

ศนพบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "What make a good leader (Non-technical kill for executive)" ให้แก่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช วิทยากรโดย... อ่านต่อ

FM 100 มช. ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” ระดมความเห็นทุกภาคส่วน แก้ปัญหาฝุ่นควัน

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM 100 MHz) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเวทีสาธารณะ “ต่อลมหายใจให้เชียงใหม่ (อีกครั้ง)” โดยมี รศธีรภัทร วรรณฤมล... อ่านต่อ

2 สาวสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม โชว์ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ คว้า 2 รางวัล Best color choice award AYDA 2019

คว้ารางวัลอีกแล้ว สำหรับเด็กเก่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศรีปทุม โชว์ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ คว้า 2 รางวัล Be t color choice award ประเภท Interior de ign โครงการ AYDA 2019 มหาวิทยาลัยศรีปทุม... อ่านต่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ และพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Maria Curie- Sklodowska University in Lublin (UMCS)

ศาสตราจารย์คลินิก นพนิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับพิธีเปิดนิทรรศการ และพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Maria Curie- Sklodow ka Univer ity in Lublin (UMCS) โดยมี นายวัลแดมาร์... อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Arts Maria Curie – Sklodowska University in Lublin ประเทศโปแลนด์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Profe or Artur Popek Repre entative of Faculty of Art Maria Curie - Sklodow ka Univer ity in Lublin ประเทศโปแลนด์ และคณะ... อ่านต่อ
1 2 3 85

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง