รศ.ถนอม คลอดเพ็ง บริจาคเงินทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

รศถนอม คลอดเพ็ง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศนพบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์... อ่านต่อ

22 กันยายนนี้ “วันศารทวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากลางคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) เผย 22 กันยายน 2563 เป็นวัน “ศารทวิษุวัต” ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก... อ่านต่อ

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2563 เรื่อง "การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Su tainble Development Goal :SDG " โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพเกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่... อ่านต่อ

“เกษียณเกษมสันต์…แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ  ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563  “เกษียณเกษมสันต์  แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ... อ่านต่อ

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การปกป้อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อดูแลแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

🧐ยุคโควิด เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การปกป้อง "ทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อดูแลแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม... อ่านต่อ

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเก็บชั่วโมงคุรุพัฒนา เดือนตุลาคม 2563

หน่วยพัฒนาครูคลับอะคาเดเมีย เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษนับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ “หลักสูตรการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” รหัสหลักสูตร... อ่านต่อ

แพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ศนพบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช พร้อมด้วยรศนพชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ดรหรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล... อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563”

ศนพบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563"... อ่านต่อ
1 2 3 146

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง