ซันสวีท จับมือกับ SB1 (เอสบีวัน) จัดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตร 4.0” มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง

อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการจราจร การข่าว การท่องเที่ยว การถ่ายทำภาพยนตร์ การทำแผนที่ การขนส่งสินค้า การคุมฝูงชน การติดตามคนร้าย แต่ยังรวมไปถึงด้านการเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก การถ่ายภาพทางอากาศ ตลอดจนการฉีดพ่นทางการเกษตร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร และผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ บริษัท เอสบีวัน แอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด บริการเกี่ยวกับเครื่องมือลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร ในรูปแบบการจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรและการให้บริการ เช่น การจัดจำหน่ายโดรนทางการเกษตร และการให้บริการฉีดพ่นปุ๋ยและฮอร์โมนพืช จึงจัดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตร 4.0” เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจศึกษากฎระเบียบ ขั้นตอนการใช้โดรนและกฏหมายข้อบังคับให้ถูกต้อง

โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดอบรมครั้งนี้ว่าเป็นการจัดอบรมครั้งแรก จำกัดผู้อบรมเพียง 20 – 30 คน ต้องการให้การเกษตรแบบยุค 4.0 คือการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเชื่อมโยง การเกษตร + เกษตรกร + อุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนอย่างคุ้มค่า โดยบ.ซันสวีท ตั้งใจยกระดับการเกษตรในทุกๆ มิติ จึงเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวจุดประกายให้กับเกษตรกร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ต้องการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง ด้วยเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเกษตร หากการเกษตรแข็งจะส่งผลต่อการส่งออกผลิต และจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างชัดเจน ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีต้องการเพิ่มนักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ให้มากพอกับความต้องการของตลาดกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการให้ฉีดพ่นปุ๋ยให้มากขึ้น หรือ เรียกได้ว่าปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนคนบินโดลน นักบินโดรน เพราะนักบินโดรนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อบังคับให้นักบินโดรนต้องมีใบอนุญาตเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งลดเรื่องการใช้นักบินจากต่างถิ่น ซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนการจ่ายค่าจ้างได้มากขึ้น”

ด้าน นายปภังกร โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสบีวันแอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมการบินนวัตกรรมโดรน อากาศยานฉีดพ่นทางการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะยกฐานะของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความสามารถใช้งานโดรนได้เอง เป็นการยกระดับในการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมทำงานกับ ซันสวีท มากว่า 6 ปีที่ผ่านมา จึงเล็งเห็นว่าการนำเทคโนโลยีไปสู่พืชโดยเกษตรกรไม่โดนสารพิษโดยตรง ทำให้ผลผลิตตรงตามฤดูกาล ต้นทุนคงที่ ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่งการบินนี้นักบินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของหลักสูตรการอบรมอย่างเคร่งครัด ด้านความปลอดภัยก่อนขึ้นบินทุกครั้งต้องนำเครื่องตั้งห่างจากตัวเราอย่างน้อย 5 เมตร ด้านกฎระเบียบการบิน จะต้องบินให้สูงจากยอดพืชไม่เกิน 2-3 เมตร ตามชนิดของพืช ความเร็วในการบินไม่เกิน 7 เมตรต่อวินาที สุดท้ายเรื่องกฎข้อบังคับการบิน จะต้องบินไม่สูงเกินกว่า 90 เมตร ห้ามบินใกล้สถานที่ต้องห้าม นักบินต้องขึ้นทะเบียนนักบิน จึงจะสามารถปล่อยอากาศยานได้ และเครื่องบินจะต้องขึ้นทะเบียนถึงจะนำเครื่องขึ้นบินได้เช่นกัน เครื่องบินจะต้องทำประกันภัยวงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 

โดยหลักๆ ต้องการใช้โดรนมาช่วยในการเกษตร เพื่อทำให้พืชเจริญเติบโตได้ตามที่เกษตรกรต้องการ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการเกษตรส่งผลต่อตัวเกษตรกร ที่จะไม่ต้องโดนสารพิษโดยตรง โดยโดรนสามารถย่นระยะเวลาในการฉีดพ่นปุ๋ยและฮอร์โมนได้”

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ม.แม่โจ้ ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเกษตรร่วมกับ ซันสวีท จึงเล็งเห็นความสำคัญของ Smart Farmer โดยเกษตรกรเมืองนอกมีรายได้สูง จึงอยากช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคงและสูงขึ้น เรียกได้ว่าการอบรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆ ที่ลงลึกถึงการเกษตรอย่างแท้จริง และอยากเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเกษตรของเมืองไทยได้ชัดเจนมากขึ้น”  

 

 

 

 

นายภาวิน อิทธิรส ผู้บริหาร 118 ธุรกิจข้าวโพดอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ตนเองให้ความสำคัญ และสนใจเรื่อง Smart Farm มาโดยตลอด จนมาถึงการใช้โดรนในปัจจุบันช่วยลดต้นทุนไม่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานให้ชาวบ้านแต่ละที่สำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้มีรายได้ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งจากการับจ้างบินโดรน การเกษตร และการเก็บผลผลิต จนถึงการแปลรูป ผลจากการใช้โดรนในการบินที่ไร่ ณ จังหวัดสุโขทัย ทำให้ลดการใช้สารเคมีได้ถึง 40 ลิตร หรือประหยัดได้มากกว่า 4 เท่า”

 

 

 

 

 

ปิดท้ายด้วยนายเจษฏากร ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน ได้กล่าวปิดท้ายว่า “โครงการนี้มีประโยชน์ ซึ่งเห็นได้จากวัตถุดิบ หรือผลผลิตที่มีการขึ้น จากเดิมมีผลผลิตต่อไร่เพียง 1.8 แต่ปัจจุบันขึ้นมาเป็น 2.5 ซึ่งผลดีตกอยู่กับเกษตรกร รวมถึงผู้บริโภคเองก็ได้รับวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากการใช้เทคโนโลยีโดรนในปัจจุบัน”

 

 

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com