บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​ เพื่อโครงการปรับปรุง​อาคารผู้ป่วย​สุจิ​ณ​โณ​

คุณชัชวาล คำนิล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่าย […]